Paweł Kozioł - zbiór artykułów naukowych oraz test wyświetlającej je
biblioteki php "Whitespace".

Paweł Kozioł
Od autora
Wstęp, tłumaczący wybór formy eseju zamiast rozprawy naukowej 
Paweł Kozioł
Hayden White, czyli dlaczego alegoria
Rozdział pierwszy książki "Historia i porządek" 
Paweł Kozioł
Święty Augustyn, czyli dlaczego arbitralność
Rozdział drugi książki "Historia i porządek", poświęcony analizie alegorii w [i]Wyznaniach[/i] św. Augustyna 
Paweł Kozioł
Orygenes, czyli systematyzacja
Rozdział trzeci książki "Historia i porządek" 
Paweł Kozioł
Typologia, czyli rzeczywistość jako alegoria
Rozdział czwarty książki "Historia i porządek"